De stralende abdij van La Chaise-Dieu, parel van het erfgoed van de Haute-Loire, is de getuige van een rijk verleden dat we u vertellen aan de hand van drie verhalen verrijkt met wetenschappelijk onderzoek.

Drie ongelooflijke verhalen rond de abdij van La Chaise-Dieu

Danse macabre in een nieuw licht gezien

Dit schilderij maakt deel uit van de begrafenisschilderijen van de 2021e eeuw, een periode die werd voorafgegaan door pestepidemieën, hongersnoden en oorlogen die de relatie van de samenleving met de dood veranderden. Het schilderij is in de vorm van geschetste streken die een rode tint hebben gekregen. Als het werk lange tijd als onvoltooid werd beschouwd, suggereert een in XNUMX uitgevoerd onderzoek dat het had kunnen worden voltooid, maar dat de klimatologische omgeving en oude ongelukkige restauraties geen volledige staat van instandhouding zouden hebben mogelijk gemaakt.

Een andere studie uitgevoerd in 2016 door een archeoloog stelde ook de hypothese voor dat de Danse macabre geen op zichzelf staand schilderij zou zijn, maar onderdeel van een iconografisch programma, dat in de noordelijke zijbeuk van de abdij ook een schilderij zou bevatten boven het liggende standbeeld van Smaragde. de Vichy en de overblijfselen van een schilderij van een Laatste Oordeel. De studie gaat zelfs zo ver dat wordt aangenomen dat het schilderij in de tegenovergestelde richting kan worden gelezen dan gewoonlijk wordt voorgesteld. De dans betrekt zo eerst de onderkant van de samenleving tot aan de meest hoogwaardigheidsbekleders richting de dood, waarna de aanwezigheid van Adam en Eva iedereen aan de erfzonde zou herinneren.

Jacqueline Picasso en het Chaise-Dieu-festival

Picasso's laatste vrouw had een echte genegenheid voor La Chaise-Dieu en zijn festival waar ze in 1981 en 1985 twee tentoonstellingen organiseerde gewijd aan het werk van de illustere Pablo Picasso. Het is vanwege diezelfde gehechtheid dat ze in 1983 de gemeente La Chaise-Dieu een bedrag van een miljoen tweehonderdduizend frank aanbood zodat deze het Maison du Cardinal de Rohan kon verwerven, het laatste gebouw van de abdij dat gebouwd, eind XNUMXe eeuw.

De schenking bevatte een clausule die bepaalde dat het gebouw “uitsluitend zou worden gebruikt voor activiteiten op het gebied van schilderkunst, beeldhouwkunst, klassieke dans of muziek, met uitsluiting van enige andere activiteit. Het was precies in het Maison du Cardinal, gerestaureerd na drie jaar werk, dat het festivalteam van La Chaise-Dieu zich in 2016 definitief vestigde. De wensen van de schenker werden dus gerespecteerd!

De legende van de Echo Hall aan de Chaise Dieu

Deze kamer met zijn prachtige grijstintendecor heeft een uitzonderlijke akoestiek: als je in twee tegenovergestelde hoeken zit, kun je duidelijk het gefluister van je partner horen zonder dat de rest van de kamer je geheimen hoort... Volgens de legende konden monniken dankzij deze bijzonderheid biecht melaatsen op zonder angst voor besmetting.

Als deze weinig historische basis lijkt te hebben en dat het akoestische fenomeen algemeen bekend is – de geluiden worden langs de diagonalen van het gewelf geleid en gereflecteerd – dan heeft het verhaal tientallen jaren bijgedragen aan de toeristische reputatie van de abdij. Ongelooflijk maar heel waar, deze kamer, waarvan we niet weten wanneer ze werd gebouwd door de Mauristische monniken aan het einde van de 70e eeuw, lijkt ten tijde van de revolutie als wasruimte te hebben gediend. Eind jaren 2018 en in XNUMX gerestaureerd, kon de kamer zijn oorspronkelijke indeling en inrichting terugkrijgen.Was deze inhoud nuttig voor u?