Préambule

LA MAISON DU TOURISME DE LA HAUTE-LOIRE verwerkt persoonsgegevens (hierna de “Persoonsgegevens)” over u in verband met het gebruik van deze website (hierna de “Site”).
Als gegevensbeheerder respecteren we de privacy en beschermen we de persoonlijke gegevens van gebruikers van onze site.
Dit beleid is bedoeld om u te informeren over de methoden voor het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw persoonlijke gegevens en over uw rechten op het gebied van bescherming van persoonlijke gegevens met betrekking tot de toepasselijke bepalingen ter zake, in het bijzonder wet 78-17. van 6 januari 1978 met betrekking tot gegevensverwerking, bestanden en vrijheden bekend als "Gegevensverwerking en vrijheden" in de laatste versie en met de RGPD (Algemene Verordening Gegevensbescherming) van toepassing sinds 25 mei 2018.
Voor alle informatie over de geldende regelgeving en de uitoefening van uw rechten met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, nodigen wij u uit om de website van de Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés www.cnil.fr te raadplegen.

Artikel 1 - Reikwijdte van dit privacybeleid


Dit Beleid zet de principes en richtlijnen uiteen voor de bescherming van Uw Persoonsgegevens, waaronder Persoonsgegevens die zijn verzameld op – of via – de Site wanneer:
• Uw bezoeken aan onze website,
• Het gebruik van de verschillende diensten die op onze website worden aangeboden,
• Het gebruik van geolocatiefuncties,
• Uw reserveringen / aankopen op onze website,
• Uw abonnement op ons nieuws (nieuws, productinformatie, promotionele aanbiedingen, enz.) en gepersonaliseerde inhoud,
• Uw verzoeken om informatie en klachten,
Dit privacybeleid vormt een aanvulling op de wettelijke kennisgevingen van onze website
Het VVV-kantoor van de Haute-Loire verzamelt Persoonsgegevens (online, inclusief per e-mail, of offline); dit beleid is van toepassing ongeacht de methode van verzameling of verwerking.
Het begrip persoonlijke gegevens verwijst naar alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Een persoon is "identificeerbaar" wanneer hij kan worden geïdentificeerd, direct of indirect, in het bijzonder door verwijzing naar een identificatienummer of naar een of meer elementen die specifiek voor hem zijn.
"Niet-persoonlijke gegevens" komt overeen met informatie waarmee een persoon niet kan worden geïdentificeerd.

Artikel 2 - Opslagplaatsen van persoonsgegevens


Alle persoonlijke gegevens worden uitsluitend in Frankrijk opgeslagen door onze webhostingprovider:
IRIS Interactief
Digitale stad Pensio
4 rue du PNDF – 43000 LE PUY-EN-VELAY
Telefoon. +33(0)4 71 04 93 01
www.iris-interactief.fr

Artikel 3 - Gegevensbeheerder

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is:
VVV-kantoor van de Haute-Loire
1 plaats Monseigneur de Galard
43000 Le Puy-en-Velay
[e-mail beveiligd]

Als verwerkingsverantwoordelijke bepaalt La Maison du Tourisme de la Haute-Loire waarvoor, met welke middelen en hoe uw persoonsgegevens worden gebruikt.
Sommige technische diensten worden toevertrouwd aan onze technische dienstverleners:


ontwerp:
IRIS Interactive – Pensio Digital City – 4 rue du PNDF – 43000 LE PUY-EN-VELAY – Tel. +33(0)4 71 04 93 01 – www.iris-interactive.fr


richting:
IRIS Interactive – Pensio Digital City – 4 rue du PNDF – 43000 LE PUY-EN-VELAY – Tel. +33(0)4 71 04 93 01 – www.iris-interactive.fr


Toeristisch informatiesysteem:
Apidae Toerisme Scic SA
Nowcoworking – Apidae Tourism – 35 rue de Marseille – 69007 Lyon
[e-mail beveiligd]


Oplossing voor het boeken van accommodatie en toeristische activiteiten:
NETWORK ALLIANCE – 26 rue de Saint-Exupéry – 73300 SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE – Tel. +33(0)4 79 64 07 72 – www.alliance-reseaux.com


In overeenstemming met artikel 28 van de AVG zijn deze dienstverleners gebonden door een strikte vertrouwelijkheidsclausule die hen verbiedt om de aan hen toevertrouwde gegevens te gebruiken die niet voorzien zijn in het dienstencontract en die hen verplicht technische en organisatorische regelingen te treffen die voldoen aan vereisten voor veiligheid en bescherming van persoonsgegevens.

Artikel 4 - Verzamelde gegevens

Persoonlijke gegevens
Mogelijk moet u uw persoonsgegevens rechtstreeks aan ons meedelen wanneer u bepaalde diensten op onze website gebruikt, met name wanneer:
– U doet een aankoop of reservering;
– U een formulier invult voor een verzoek om informatie of een offerte, een abonnement op ons nieuws, een klacht,
– U communiceert met ons via e-mail.
De persoonsgegevens die u ons meedeelt in het kader van het gebruik van bepaalde diensten op onze website kunnen met name betrekking hebben op:
– Uw identiteit (naam en voornaam),
– Uw woonplaats (plaats en/of postadres),
- Jouw e-mailadres,
– Uw telefoonnummer(s),
– Uw betaalmiddelen,
– Uw GPS-locatie.


Bij het raadplegen van onze website stuurt de browser op uw computerterminal automatisch gegevens die we waarschijnlijk zullen verzamelen en vastleggen. Deze gegevens kunnen met name betrekking hebben op:
– Het IP-adres, de kenmerken van het besturingssysteem, de browser of de apparaten (computer, tablet, smartphone) die u gebruikt om toegang te krijgen tot onze website,
– Uw navigatiepad en uw interacties met de inhoud van onze site, zoals de website/applicatie van waaruit toegang wordt verkregen, de bezochte pagina's, de datum, het tijdstip en de duur van uw bezoeken, het volume van de verzonden gegevens, de gebruikte zoekwoorden , de frequentie van uw bezoeken.
Uw persoonlijke browsegegevens worden voornamelijk verzameld met behulp van cookies. Voor meer informatie over het gebruik van deze cookies verwijzen wij u naar het hoofdstuk "Cookies" van dit privacybeleid.


Cookies en andere trackers
De site kan cookies of andere technologieën gebruiken die waarschijnlijk persoonlijke gegevens verzamelen of opslaan. Cookies zijn tekstbestanden die worden opgeslagen en gebruikt om persoonlijke en niet-persoonlijke gegevens met betrekking tot uw browsen op de site vast te leggen.
Cookies kunnen permanent zijn (en blijven nadat u de verbinding met de site heeft verbroken om te worden gebruikt tijdens uw volgende bezoeken aan de site) of tijdelijk (en verdwijnen zodra u de verbinding met de site verbreekt).
LA HAUTE-LOIRE TOURISM HOUSE gebruikt cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren,
LA MAISON DU TOURISME DE LA HAUTE-LOIRE gebruikt cookies om verkeer en gegevens op de Sites te analyseren om:
• het aantal gebruikers van de diensten meten, waardoor ze gebruiksvriendelijker worden en ze snel op uw verzoeken kunnen reageren;
• LA MAISON DU TOURISME DE LA HAUTE-LOIRE helpen begrijpen hoe gebruikers omgaan met de diensten om deze te verbeteren.
LA MAISON DU TOURISME DE LA HAUTE-LOIRE kan ook gebruikmaken van de diensten van externe dienstverleners om de diensten namens haar uit te voeren en in het bijzonder voor:
• Uw surfgedrag analyseren en het publiek van de Sites en Applicaties meten;
• uw interessegebieden analyseren en u gerichte marketing- of reclameaanbiedingen doen;
• u in staat stellen de inhoud van de Applicatiesites te delen met andere mensen op sociale netwerken of om deze andere mensen te laten weten waar u naar kijkt of wat u denkt (bijv. de "Vind ik leuk"-knop op Facebook)
In dit geval kunnen pixeltags en cookies van deze externe aanbieders worden gebruikt en bewaard. Bij het verzenden van de door deze cookies gegenereerde informatie zorgen de cookie-instellingen ervoor dat het IP-adres wordt geanonimiseerd vóór geolocatie en vóór opslag. Onze dienstverleners zullen deze informatie gebruiken om uw gebruik van de site te evalueren, rapporten over de activiteit van de site voor LA MAISON DU TOURISME DE LA HAUTE-LOIRE samen te stellen en u betere diensten en advertenties aan te bieden die op uw behoeften zijn afgestemd. Ze zullen uw IP-adres niet koppelen aan hun andere gegevens.
Wanneer u op de Site surft, zijn cookies standaard ingeschakeld en kunnen gegevens lokaal op uw hardware worden gelezen of opgeslagen. U krijgt de eerste keer dat u een cookie ontvangt een melding en u kunt beslissen of u deze accepteert of weigert. Door de Sites te blijven gebruiken, gaat u uitdrukkelijk akkoord met het gebruik van dergelijke cookies door LA MAISON DU TOURISME DE LA HAUTE-LOIRE.
U kunt uw browser ook configureren om cookies systematisch te weigeren (inclusief cookies die worden gebruikt voor doelgroepmeting). Als dit het geval was, werken bepaalde functionaliteiten en kenmerken van de site mogelijk niet correct en hebt u mogelijk geen toegang tot bepaalde delen of diensten van de site.
Als u uw informatie wilt wijzigen of verwijderen, raadpleeg dan artikel 8: Uw rechten.


U kunt uw cookiebeheerpaneel openen om het opslaan en lezen van cookies te configureren.


Dataretentie
Over het algemeen bewaren we uw persoonsgegevens zo lang als nodig is om de bewerkingen uit te voeren waarvoor ze zijn verzameld of als we een legitiem belang hebben om ze na deze periode te bewaren.
De bewaartermijnen voor de gegevens die we verzamelen zijn als volgt:
– Gegevens over uw aankopen/reserveringen (klantaccount en bestelgeschiedenis) worden bewaard zolang u een “actieve” klant bent en voor een periode van maximaal 5 jaar vanaf uw laatste activiteit (bijvoorbeeld laatste aankoop of laatste koppeling met uw klantenaccount) ).
– De gegevens over uw betaalmiddelen worden niet bewaard na het einde van onze contractuele relatie, die afloopt aan het einde van de bestelde dienst.
– Gegevens met betrekking tot uw verzoeken om informatie of offertes, brochurebestellingen, abonnementen op ons nieuws (nieuws, productinformatie, promotieaanbiedingen, enz.), meldingen en gepersonaliseerde inhoud per e-mail, klachten, deelname aan onze enquêtes, peilingen of prijsvragen zijn maximaal 3 jaar bewaard vanaf het laatste contact dat u hebt gelegd of uw laatste activiteit;
Aan het einde van de bovengenoemde termijnen kunnen sommige van uw persoonsgegevens worden gearchiveerd, met beperkte toegang, om te voldoen aan onze wettelijke, boekhoudkundige en fiscale verplichtingen en/of tijdens de toepasselijke verjaringstermijn en/of in geval van betwistingen procedure voor de duur van de procedure. Na deze bewaartermijnen die voldoen aan de wettelijke verplichtingen, worden uw persoonsgegevens definitief verwijderd.

Artikel 5 - Doeleinden van het verzamelen van persoonlijke gegevens


Zoals hierboven aangegeven, verstrekt u uw persoonlijke gegevens op vrijwillige basis.
Persoonsgegevens worden over het algemeen verzameld voor de activiteiten van LA MAISON DU TOURISME DE LA HAUTE-LOIRE, zoals het verbeteren van de marketing- en reclame-inspanningen van LA MAISON DU TOURISME DE LA HAUTE-LOIRE, betere aanpassing van producten en diensten van LA MAISON DU TOURISME DE LA HAUTE-LOIRE aan de behoeften van de klanten of aan de naleving van de wettelijke rapportageverplichtingen, en andere gelijkaardige activiteiten.
LA MAISON DU TOURISME DE LA HAUTE-LOIRE verzamelt en gebruikt persoonlijke gegevens over u voor de doeleinden van zijn activiteit en in het bijzonder voor de volgende doeleinden:
Wij verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens voornamelijk voor de volgende doeleinden:
– U toegang te geven tot bepaalde diensten en functies van onze website (klantaccount, geolocatie, enz.);
– Opstellen van interne statistieken over het gebruik van onze website;
– Optimaliseren van de werking en dienstverlening van onze website;
– De gebruikerservaring van onze website aanpassen aan uw individuele behoeften;
– De beveiliging van onze website handhaven en fraude voorkomen;
– Het afhandelen van uw informatie- en offerteaanvragen, brochurebestellingen en klachten;
– U per e-mail ons nieuws sturen (nieuwe producten, productinformatie, promotieaanbiedingen, enz.), kennisgevingen en gepersonaliseerde inhoud waar u uitdrukkelijk om hebt gevraagd;
– U voorzien van gepersonaliseerde advertentie-inhoud;
– Onze klantenservice verbeteren en het beheer van uw assistentie- en ondersteuningsbehoeften optimaliseren, met name via de privé-instant messaging-service op onze website;
– Zorgen voor naleving van de wet en rechterlijke uitspraken.
Met inachtneming van de toepasselijke lokale wetgeving, geeft u LA MAISON DU TOURISME DE LA HAUTE-LOIRE, door uw e-mailadres te verstrekken, uitdrukkelijk toestemming om dit te gebruiken met andere nuttige persoonlijke gegevens om u commerciële of marketingberichten te sturen.
LA MAISON DU TOURISME DE LA HAUTE-LOIRE kan uw e-mailadres ook gebruiken voor administratieve doeleinden of andere niet-marketingdoeleinden (bijvoorbeeld om u op de hoogte te stellen van belangrijke wijzigingen die op de site zijn aangebracht).

Artikel 6 - Voorwaarden voor het verwerken en opslaan van persoonsgegevensDe "verwerking" van persoonlijke gegevens omvat in het bijzonder het gebruik, het bewaren, vastleggen, overdragen, aanpassen, analyseren, wijzigen, aangeven, delen en vernietigen van persoonlijke gegevens, afhankelijk van wat nodig is gezien de omstandigheden of wettelijke vereisten.
Alle verzamelde Persoonsgegevens worden voor een beperkte periode bewaard, afhankelijk van het doel van de verwerking en alleen voor de periode voorzien door de toepasselijke wetgeving.
Alle verzamelde persoonlijke gegevens worden opgeslagen op het vasteland van Frankrijk.

Artikel 7 – Links naar websites die niet worden gecontroleerd door LA MAISON DU TOURISME DE LA HAUTE-LOIREDe site kan links bevatten naar websites van derden die voor u interessant kunnen zijn.
LA MAISON DU TOURISME DE LA HAUTE-LOIRE heeft geen controle over de inhoud van sites van derden of de praktijken van deze derden met betrekking tot de bescherming van Persoonsgegevens die zij mogelijk verzamelen. Bijgevolg wijst LA MAISON DU TOURISME DE LA HAUTE-LOIRE alle verantwoordelijkheid af met betrekking tot de verwerking door deze derden van Uw Persoonsgegevens. Het is uw verantwoordelijkheid om meer te weten te komen over het beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens van deze derde partijen.

Artikel 8 - Doorgifte van persoonsgegevens


In het geval van toegang tot de Site vanuit een land dat geen lid is van de Europese Unie waarvan de wetgeving met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en doorgeven van gegevens verschilt van die van de Europese Unie, vestigen wij uw aandacht op het feit dat door door te gaan met het gebruik van de Site, die wordt beheerst door de Franse wetgeving, de overeenkomstige gebruiksvoorwaarden en dit beleid, u uw persoonlijke gegevens overdraagt ​​naar de Europese Unie en instemt met deze overdracht.
Uw Persoonsgegevens kunnen binnen LA MAISON DU TOURISME DE LA HAUTE-LOIRE openbaar worden gemaakt voor de doeleinden uiteengezet in artikel 3 van dit Beleid.
LA MAISON DU TOURISME DE LA HAUTE-LOIRE kan Uw Persoonsgegevens buiten de Europese Unie overdragen, op voorwaarde dat het ervoor zorgt, alvorens ze door te geven, dat entiteiten buiten de Europese Unie een passend beschermingsniveau bieden, in overeenstemming met de huidige Europese wetgeving.
Als LA MAISON DU TOURISME DE LA HAUTE-LOIRE verneemt dat een derde partij aan wie LA MAISON DU TOURISME DE LA HAUTE-LOIRE Persoonsgegevens heeft meegedeeld voor de doeleinden uiteengezet in artikel 3 hierboven, Persoonsgegevens gebruikt of openbaar maakt zonder dit Beleid te respecteren of in strijd met de toepasselijke wetgeving, zou LA MAISON DU TOURISME DE LA HAUTE-LOIRE alle redelijke maatregelen nemen om dergelijk gebruik of openbaarmaking te voorkomen of te beëindigen.
U hebt ook het recht om LA MAISON DU TOURISME DE LA HAUTE-LOIRE toe te staan ​​of te weigeren om uw persoonlijke gegevens te gebruiken voor een ander doel dan waarvoor deze persoonlijke gegevens oorspronkelijk werden verzameld. U kunt bezwaar maken tegen dit gebruik door te verwijzen naar artikel 8 hieronder.
LA MAISON DU TOURISME DE LA HAUTE-LOIRE kan ook worden verplicht om uw persoonlijke gegevens aan derden over te dragen als LA MAISON DU TOURISME DE LA HAUTE-LOIRE van mening is dat een dergelijke overdracht om technische redenen noodzakelijk is (bijvoorbeeld voor diensten accommodatie door een derde partij) of om zijn juridische belangen te beschermen (bijvoorbeeld in geval van verkoop van activa aan een derde partij, controlewijziging of gehele of gedeeltelijke liquidatie van LA MAISON DU TOURISME DE LA HAUTE-LOIRE).
LA MAISON DU TOURISME DE LA HAUTE-LOIRE kan Uw Persoonsgegevens vrijgeven als dit wettelijk verplicht is of als LA MAISON DU TOURISME DE LA HAUTE-LOIRE te goeder trouw gelooft dat een dergelijke openbaarmaking redelijkerwijs noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijk proces (voor bijvoorbeeld een bevelschrift, dagvaarding of ander gerechtelijk bevel) of om de rechten, eigendommen of persoonlijke veiligheid van LA MAISON DU TOURISME DE LA HAUTE-LOIRE, onze klanten of het publiek te beschermen.
Indien toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, kan LA MAISON DU TOURISME DE LA HAUTE-LOIRE uw persoonlijke gegevens ook delen met derden om u gerichte marketing- of reclameaanbiedingen te doen.
Deze overdrachten kunnen plaatsvinden via internet of op elke andere methode die door LA MAISON DU TOURISME DE LA HAUTE-LOIRE geschikt wordt geacht in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en het interne veiligheidsbeleid van de groep LA MAISON DU TOURISME DE LA HAUTE-LOIRE.

Artikel 9 - Uw rechtenUw recht op toegang tot en rectificatie van uw gegevens
U heeft recht op inzage en correctie van uw persoonsgegevens.
U kunt ons vragen om uw persoonsgegevens, afhankelijk van het geval, te corrigeren en aan te vullen indien ze onjuist, onvolledig, dubbelzinnig of verouderd zijn.
Uw recht om uw gegevens te wissen
U kunt ons vragen om uw persoonsgegevens te wissen als een van de volgende redenen van toepassing is:
• de persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins verwerkt;
• u trekt de eerder gegeven toestemming in;
• u om legitieme redenen bezwaar maakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;
• de verwerking van persoonsgegevens niet voldoet aan de bepalingen van de toepasselijke wet- en regelgeving.
Desalniettemin zal de uitoefening van dit recht niet mogelijk zijn wanneer het bewaren van uw persoonsgegevens noodzakelijk is in verband met de wet- of regelgeving en in het bijzonder bijvoorbeeld voor het vestigen, uitoefenen of verdedigen van rechten voor de rechtbank.
Uw recht om de gegevensverwerking te beperken
U kunt om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens verzoeken in de gevallen waarin de wet en regelgeving voorzien.
Uw recht om bezwaar te maken tegen gegevensverwerking
U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens wanneer de verwerking is gebaseerd op het gerechtvaardigde belang van de verantwoordelijke.
Uw recht op overdraagbaarheid van uw gegevens
Sinds 25 mei 2018 heeft u het recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens.
De gegevens waarop dit recht kan worden uitgeoefend zijn:
• alleen uw persoonsgegevens, met uitzondering van geanonimiseerde persoonsgegevens of gegevens die u niet aangaan;
• declaratieve persoonsgegevens evenals de hierboven genoemde persoonlijke bedrijfsgegevens;
• persoonsgegevens die geen inbreuk maken op de rechten en vrijheden van derden, zoals die welke worden beschermd door het bedrijfsgeheim.
Dit recht is beperkt tot verwerking op basis van toestemming of op basis van een contract, evenals persoonlijke gegevens die u persoonlijk hebt gegenereerd.
Dit recht heeft geen betrekking op afgeleide gegevens of afgeleide gegevens, dit zijn persoonsgegevens die zijn aangemaakt door LA MAISON DU TOURISME DE LA HAUTE-LOIRE.
Uw recht om uw toestemming in te trekken
Wanneer de gegevensverwerking die we uitvoeren gebaseerd is op uw toestemming, kunt u deze op elk moment intrekken. We zullen dan stoppen met het verwerken van uw persoonlijke gegevens zonder dat de eerdere bewerkingen waarvoor u toestemming had gegeven, in twijfel worden getrokken.
Uw recht om in beroep te gaan
U hebt het recht om een ​​klacht in te dienen bij de CNIL op Frans grondgebied, onverminderd enig ander administratief of gerechtelijk beroep.
Uw recht om postmortale richtlijnen op te stellen
U heeft de mogelijkheid om richtlijnen op te stellen met betrekking tot het bewaren, wissen en communiceren van uw persoonlijke gegevens na uw overlijden en dit met een vertrouwde derde partij, gecertificeerd en verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat de wil van de overledene wordt gerespecteerd in overeenstemming met de vereisten van het toepasselijke wettelijke kader.
Hoe u uw rechten kunt uitoefenen
Alle bovengenoemde rechten kunnen worden uitgeoefend:
• per post naar het volgende adres: LA MAISON DU TOURISME DE LA HAUTE-LOIRE, 1 Place Mgr de Galard-43000 Le Puy-en-Velay
Houd er ook rekening mee dat alle verzoeken die niet aan deze richtlijnen voldoen, worden genegeerd.
Wij verbinden ons ertoe om binnen 1 maand na ontvangst van het verzoek op deze verzoeken te reageren. Deze periode kan met 2 maanden worden verlengd, afhankelijk van de complexiteit en het aantal ontvangen verzoeken, d.w.z. in totaal 3 maanden.
Als u een account heeft, kunt u uw recht op toegang en rectificatie uitoefenen door in te loggen op uw account.
Met betrekking tot de uitoefening van het recht op informatie is het echter mogelijk dat we niet verplicht zijn ernaar te handelen als:
• u beschikt al over deze informatie;
• de vastlegging of mededeling van uw persoonsgegevens is uitdrukkelijk voorzien in de wet;
• het doorgeven van informatie blijkt onmogelijk;
• het verstrekken van informatie zou een onevenredige inspanning vergen.

Artikel 10 - Gegevensbeveiliging en ontvangersLA MAISON DU TOURISME DE LA HAUTE-LOIRE zorgt voor de bescherming en beveiliging van de persoonlijke gegevens die u hebt gekozen om aan haar mee te delen, om hun vertrouwelijkheid te waarborgen en te voorkomen dat ze worden vervormd, beschadigd, vernietigd of openbaar gemaakt aan onbevoegde derden. .
LA MAISON DU TOURISME DE LA HAUTE-LOIRE heeft fysieke, elektronische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen om verlies, misbruik, ongeoorloofde toegang of verspreiding, wijziging of mogelijke vernietiging van deze Persoonsgegevens te voorkomen. Onder deze beschermende maatregelen omvat LA MAISON DU TOURISME DE LA HAUTE-LOIRE technologieën die speciaal zijn ontworpen om persoonlijke gegevens te beschermen tijdens hun overdracht. Ondanks de inspanningen van LA MAISON DU TOURISME DE LA HAUTE-LOIRE om uw persoonlijke gegevens te beschermen, kan LA MAISON DU TOURISME DE LA HAUTE-LOIRE de onfeilbaarheid van deze bescherming echter niet garanderen vanwege onvermijdelijke risico's die zich kunnen voordoen tijdens de overdracht van persoonlijke gegevens .
Aangezien alle Persoonsgegevens vertrouwelijk zijn, is de toegang ertoe beperkt tot werknemers en dienstverleners van LA MAISON DU TOURISME DE LA HAUTE-LOIRE die ze nodig hebben bij de uitvoering van hun opdracht. Alle personen die toegang hebben tot Uw Persoonsgegevens zijn gebonden aan een geheimhoudingsplicht en stellen zich bloot aan disciplinaire maatregelen en/of andere sancties indien zij deze verplichtingen niet respecteren.
Het is echter belangrijk dat u voorzichtig bent om ongeautoriseerde toegang tot uw persoonlijke gegevens te voorkomen. U bent verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid van uw wachtwoord en de informatie in uw account. Daarom moet u ervoor zorgen dat u uw sessie sluit in geval van gedeeld gebruik van dezelfde computer of dezelfde terminal.

Artikel 11 - ConflictoplossingHoewel LA MAISON DU TOURISME DE LA HAUTE-LOIRE redelijke maatregelen heeft genomen om Persoonsgegevens te beschermen, is geen enkele transmissie- of opslagtechnologie volledig onfeilbaar.
LA MAISON DU TOURISME DE LA HAUTE-LOIRE doet er echter alles aan om de bescherming van de persoonsgegevens te waarborgen. Als u reden hebt om aan te nemen dat de veiligheid van uw persoonlijke gegevens in gevaar is gebracht of dat er misbruik van is gemaakt, wordt u uitgenodigd om contact op te nemen met LA MAISON DU TOURISME DE LA HAUTE-LOIRE op het volgende adres: next : [e-mail beveiligd]
LA MAISON DU TOURISME DE LA HAUTE-LOIRE onderzoekt klachten met betrekking tot het gebruik en de openbaarmaking van persoonlijke gegevens en probeert deze op te lossen in overeenstemming met de principes uiteengezet in dit beleid.
Ongeautoriseerde toegang tot persoonlijke gegevens of misbruik ervan kan een overtreding vormen volgens de lokale wetgeving.

Artikel 12 - ContactVoor elke vraag over dit Beleid, om niet langer informatie te ontvangen van LA MAISON DU TOURISME DE LA HAUTE-LOIRE of voor elk verzoek tot rectificatie, aanvulling, update of verwijdering van Uw Persoonsgegevens, kunt u een e-mail sturen naar het volgende e-mailadres: [e-mail beveiligd]

Artikel 13 - Datum van inwerkingtreding en herzieningen van het privacybeleid


Dit beleid kan worden bijgewerkt volgens de behoeften van LA MAISON DU TOURISME DE LA HAUTE-LOIRE en omstandigheden of indien wettelijk vereist. We nodigen u daarom uit om regelmatig te controleren op updates.
Dit privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op oktober 2022.

Was deze inhoud nuttig voor u?

Deel deze inhoud